Hvad koster det?

Er det stadig gratis at være medlem af Sindnet.dk?
Både ja og nej. Vi har sørget for, at alle de gamle medlemmer af Sindnet i en periode fortsat kan bruge siden som de plejer. Ønskes der ikke længere medlemskab herefter, skal eventuelt indhold downloades, kopieres eller gemmes inden den 1. oktober 2022.

Vi har sløjfet den dyre dankort betalingsløsning, da de fleste i dag har Visa eller Master Card tilknyttet deres Dankort. Hvis nogen ikke har et betalingskort, der kan benyttes hos vores Stripe-betalingsgateway, kan vi kontaktes på support@peer2peer.dk med henblik på at finde en alternativ betalingsmåde.

Hvorfor indføres betaling for medlemskab?
Det har ikke være en nem beslutning. Claus har altid ment det skulle være gratis for medlemmer at benytte hjemmesiden. Så han dækkede selv udgifter via sin pension. I de senere år har han tillært sig at fundraise, og med Grys hjælp har de sammen kunne holde alt kørende. Desværre er det en tidskrævende og usikker måde at finansiere et vigtigt fristed på, da alt lukker ned, hvis ikke regningerne kan betales. Og derfor indføres et mindre kontingent. 

Målet er, at vi sammen med jer, der benytter projektet, kan finansiere udgifterne uden at være afhængige af tilskud fra fonde og puljer. Vores mål er samtidigt, at der skal være en gulerod til loyale medlemmer, så vi overvejer pt., hvordan et eventuelt overskud kan anvendes som en mulig bonus for medlemmer af Peer2peer.dk.

Peer-to-Peer

GRATIS
VISNING