Betalingspolitik

Handelsbetingelser i Peer-to-Peer Fællesskabet

Generelt
Foreningen Peer to Peer stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://peer2peer.dk i betingelserne her kaldet for Peer-to-Peer Fællesskabet. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger, Foreningen Peer to Peer og Peer-to-Peer Fællesskabet.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Foreningen Peer to Peer og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten Peer-to-Peer Fællesskabet. Kun personer, der er fyldt 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Foreningen Peer to Peer vedrørende tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Foreningen Peer to Peer.

For at få adgang til tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere vores betingelser for brug af hjemmesiden samt gældende vilkår og handelsbetingelser.

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til Foreningen Peer to Peer’s tjenester som bestemt ved bestilling.

Adgang til Peer-to-Peer Fællesskabet
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på Peer2peer.dk.

Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Foreningen Peer to Peer via: support@peer2peer.dk samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden. Gebyret er inkluderet i prisen på de gængse abonnementer til tjenesten

Betaling for abonnementet sker forud hver betalingsperiode. Betalingsperioder på Peer2peer.dk er typisk på 1, 3, 6 eller 12 måneder, med minde andet er aftalt i forbindelse med din aftale eller abonnement.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Peer-to-Peer Fællesskabets tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængeligt via det valgte betalingsmiddel.

Ved hel eller delvis refundering/tilbageførsel af betalt kontingent, ydelse eller vare, fratrækkes et gebyr på 10 kr. under overførslen. 

Tilpasninger og ændringer
Foreningen Peer to Peer forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Peer-to-Peer Fællesskabet (peer2peer.dk). Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af Tjenesten kan ske inden udgang af betalingsperioden. For at opsige sin aftale skal man bruge det angivende link eller kontakte Foreningen Peer to Peer via support@peer2peer.dk

Betaling
Peer-to-Peer Fælleskabet modtager online betalinger med;  Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron og efter aftale via PayPal eller manuel bankoverførsel.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller når det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Ved abonnementsbetalinger hæves det fulde beløb for den ønskede abonnementslænge (f.eks. 3 måneder).

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Peer-to-Peer Fællesskabet benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Foreningen Peer to Peer’s egen hjemmeside og Peer-to-Peer Fællesskabet bruger ligeledes kryptering med SSL protokol ud over at udvalgt data også krypteres i vores database såfremt data opbevares..

Fortrydelsesret
Ønske om fortrydelse (opgradering/ændring af medlemskabstype), skal meddeles os senest 14 efter leveringen – betaling af differencen skal foretages straks efter vi har foretaget ændringen.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail support@peer2peer.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Bemærk, at der fratrækkes et gebyr på 10 kr. ved tilbageførsel af beløb. 

Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Foreningen Peer to Peer om brug af Peer-to-Peer Fællesskabet, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen og vores tjenester til dig.

Personoplysningerne registreres hos Foreningen Peer to Peer og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kun dig selv og vores dataansvarlige administrator og kasserer for Foreningen Peer to Peer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige og kassereren i Foreningen Peer to Peer er: Claus Antony Bang Andersen

Som registreret hos Foreningen Peer to Peer og på Peer-to-Peer Fællesskabet, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til support@peer2peer.dk.

Cookies
På https://peer2peer.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://peer2peer.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Foreningen Peer to Peer’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder
Ved klage skal vores e-mail adresse angives: support@peer2peer.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato