Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen?

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?

Senfølger ved seksuelle overgreb i barndommen

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen kan karakteriseres som værende en længere række af mulige psykiske, sociale, følelsesmæssige samt fysiske problemstillinger, der er en følge af overgrebene og de øvrige opvækstforhold. Problemstillingerne kan være så voldsomme, at de bliver direkte invaliderende for personen på sigt.

Det er vigtigt at understreget, at det er meget individuelt, hvilke senfølger det enkelte menneske udvikler, og i hvilken grad og hvor invaliderende, det kan opfattes. Der findes ikke en samlet diagnose for senfølger og derfor fører det ofte til, at der stilles mange forskellige diagnoser, hvor der også er risiko for, at pågældende ikke får den rette behandling, der kan hjælpe vedkommende til en bedre og mere tålelig tilværelse.

Nogle af de mere typiske senfølger er PTSD, personlighedsforstyrrelser, smertetilstande, angstlidelser, manglende tillid til andre, lavt selvværd, tilknytnings vanskeligheder, depression, selvskadende adfærd, selvmordstanker og problemer med sin seksualitet.

At det kan være meget svært at kategorisere senfølger, skyldes blandt andet, at ikke alle, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, rent faktisk udvikler senfølger. Forskere verden over er meget uenige om, hvilke faktorer, der spiller ind i forhold til, om en person udvikler senfølger eller ej, men der synes at være en umiddelbar enighed om, at det afhænger af følgende tre faktorer:

  • Jo mere alvorligt, overgrebet som barnet er blevet udsat for er,  jo større er risikoen for at udvikle senfølger efterfølgende.  
  • Risikoen for at udvikle senfølger stiger, såfremt overgrebene blev begået af personer med tæt relation til barnet.  
  • Jo længere perioden, hvor barnet blev krænket er, desto større bliver risikoen for, at barnet senere i livet udvikler senfølger.

Voksne med senfølger fylder i det daglige rigtig meget i psykiatrien landet over, f.eks. viser undersøgelser, at blandt voksne med f.eks. psykoser og psykosebeslægtede lidelser har næsten 70% af kvinderne og 60% af mændene oplevet vold og-/eller seksuelle overgreb i deres barndom. En anden uhyggelig undersøgelse viser, at omkring 70 til 80% af alle kvinder på en psykiatrisk afdeling har været udsat for seksuelle overgreb.

Når et barn udsættes for overgreb, påvirker det hele barnets organisme. Det traumatiserende chok, hvor hele barnets nervesystem overbelastes, efterfølges af et svært tilknytningstraume, hvor barnets basale tillid til sig selv og andre ødelægges, noget der kan følge barnet i voksenlivet også. Uanset om overgrebene står på i hjemmet eller udenfor hjemmet, lever barnet konstant i et følelsesmæssigt kaos, så det kæmper for at skabe en fornemmelse af kontrol. Det fører i sidste ende til, at barnet skaber nogle bevidste eller ubevidste mestrings- og-/eller overlevelsesstrategier, som f.eks. dissociation, at påtage sig skylden, udvikle en spiseforstyrrelse eller anden selvskadende adfærd, isolere sig, udvikle forskellige forstyrrelser af personligheden, forsøg på at tage sit eget liv, internalisere overgrebene osv.

Fysisk kan en vedvarende overbelastning medføre f.eks. manglende koncentrationsevne, hyppige anfald af mave- og-/eller hovedpine, træthed og andre neurologiske og somatiske symptomer og problemer med renlighed. Når barnet bliver voksent, tjener barndommens mestrings- og overlevelsesstrategier ikke længere noget formål og bliver i stedet til pinefulde symptomer, der kan være svære at leve med og slippe igen. Når Symptomer ses som selve problemet og ikke forstås ud fra den funktion, de engang havde, kommer der til at ske en symptombehandling, der måske bedrer en smule men som på ingen måde virker helbredende.

Peer2peer.dk tilbyder ikke nogen former for behandling, men du kan møde andre som har døjet med eller fortsat døjer med følgerne efter seksuelle overgreb. Vi har også bl.a. et fællesskab for personer udsat for overgreb i voksenlivet, både vold og seksuelle overgreb samt fællesskaber for tidligere anbragte, arbejdsrelateret vold, PTSD og grupper for dine pårørende, hvis de ligeledes har behov for at møde ligestillede, som kender til og forstår jeres situation. 

Vi kan ikke garantere nogen form for helbredelse, men vi ved af erfaring, at dine levede erfaringer kan kommer en anden til gavn og at deres erfaringer sandsynligvis også kan komme dig til gavn, det man kalder peer-støtte, dvs. støtte mellem ligestillede. Se vores grupper her.

Landsforeningen Spor har i samarbejde med Offerfonden udarbejdet en hjemmeside med nyttig og brugbar materiale om senfølger til gavn for senfølgeramte, pårørende og fagpersoner. Besøg hjemmesiden på dette link.

Her på Peer2peer.dk kan du oprette et medlemskab og møde andre som enten aktuelt døjer med senfølger eller som har lært at mestre deres vanskeligheder og udfordringer med senfølger af overgreb i barndommen. Vi har også fællesskaber/undergrupper for pårørende til personer, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb i deres barndom (Se mere). Vi kan ikke tilbyde dig nogen form for behandling, men vi kan tilbyde dig at møde ligestillede, som du kan snakke med om de ting du gennemgår og lever med i det daglige. 

Vi ved af erfaring at dine levede erfaringer kan være til stor gavn for andre som aktuelt står i en lignende situation ligesom at andre levede erfaringer potentielt kan komme dig til gavn.

Opret dit P2P-medlemskab her.,

Lignende indlæg

Historien bag Peer-to-Peer Fællesskabet

Mennesker der er eller har været udsatte, sårbare, haft en alvorlig sygdom eller være udsat for svære livsvilkår, kan hjælpe hinanden ved at dele livserfaringer i et peer-to-peer fællesskab. Livserfaringer kan omhandle f.eks. hjemløshed, misbrug, ensomhed, omsorgssvigt, overgreb, alvorlig sygdom eller psykiske problemer. En peer hos os kan også være en pårørende til ovenstående, ligesom der er mange af vores medlemmer i Peer-to-Peer Fællesskabet som har begge kasketterne på, som både pårørende eller ramt.