Hvad var Sindnet.dk

Hvad var (eller er) Sindslidendes Netværk / Sindnet.dk?
I mange år fungerede Sindnet.dk som et fristed for personer med psykiatriske problemstillinger inde på livet. Det kunne være psykiatriske diagnoser, psykiske sårbarheder, at man var under udredning i psykiatrien eller lign. På Sindnet kunne man møde andre i samme situation, fordi det ofte er rart at møde andre der forstår en og de udfordringer man står overfor, uden at have en masse fordomme og meninger pga. ting de har hørt/læst om f.eks. skizofreni eller borderline.

Sindnet var et pioner-projekt inden for peer-to-peer området, idet konceptet blev lanceret længe før begreber som recovery og peer-to-peer støtte opstod. Siden blev i starten også mødt af meget stor modstand, da man dengang ikke så mulighederne i sociale netværk via Internettet. I dag ser både psykiatrien, og alle andre, heldigvis på Internettet med helt andre øjne.

I dag er Sindnet en del af Peer to Peer Fællesskabet på Peer2peer.dk, hvor vi forsøger at følge med tiden og understøtte den nye måde, man ser psykiatriske diagnoser på. En diagnose behøver ikke længere være statisk, mange kommer sig helt eller delvist, man bliver ikke længere parkeret på pension eller uden for arbejdsmarkedet et helt liv osv. Flere og flere tilbud og muligheder for recovery, behandling, hjælp til uddannelser eller sågar peeruddannelser (hvor man bruger sine erfaringer fra at være “bruger” af psykiatrien) skyder op – og den positive udvikling ønsker vi at støtte op om på Sindnet også.