Et online værested, for bl.a. dig med et usynligt handicap

Går du rundt og føler dig ensom og alene med et usynligt handicap, og har du lyst til at mødes med ligestillede i vores online mødested? Så kom ind og opret et medlemskab på Peer2peer.dk

Peer-to-Peer Fællesskabet er en ny “klub” hvor vi dagligt mødes online på vores online værested / sociale mødested Peer2peer.dk – Det sociale fællesskab holder aldrig lukket og her deler vi stort og småt på dertil indrettede fora, chats samt åbne og lukkede grupper målrettet forskellige, både synlige og usynlige, handicaps.

Vores mål er at tilbyde et uformelt sted at møde ligesindede, hvor man kan snakke om alt uden at føle de andre ser skævt til en. Vores hjemmeside er opbygget ud fra Peer to Peer tankegangen og bygger på mere end 25+ års erfaring med social peer-støtte online.

Nat og dag gør vi det muligt for vores medlemmer at sparre med hinanden om livets op- og nedture, hverdagens mange strabadser, giver mulighed for social online hygge, vi griner og pjatter med hinanden og mødes til privat kaffehygge eller til arrangementer i fællesskab med hinanden.

Vi har oprettet adskille grupper (aktuelt 230+) hvor det er muligt at mødes over alt fra enslydende problemstillinger til fælles hobbyer og interesser, så det hele ikke behøver at handle om de sværeste ting i livet.

Målet er, at tilbyde vores medlemmer et hjertevarmt samtalerum med andre i samme båd og vi stiller muligheden for social kontakt til rådighed, når det passer ind i din hverdag, hvilket vil sige – at vi holder åbent 24 timer i døgnet, året rundt.

Vi henvender os til alle former for “Peers” altså personer som har gjort sig nogle levede erfaringer om f.eks. at leve med et usynligt handicap herunder f.eks. psykisk sygdom, adfærds- eller udviklingsforstyrrelser, somatisk sygdom, synlige handicaps, at kæmpe med/mod misbrugproblematik, at have mistet en nærtstående, at leve med senfølger og meget mere.

Målgruppen er unge som gamle i alle aldre som enten savner social kontakt og en at snakke med eller som gerne vil dele ud af sin viden og erfaring til gavn og glæde for andre, som aktuelt befinder sig i en lignende livssituation / krise.

Tilmelding foregår via peer2peer.dk og giv også MEGET gerne vores Facebookside et like <3

Lignende indlæg

Historien bag Peer-to-Peer Fællesskabet

Mennesker der er eller har været udsatte, sårbare, haft en alvorlig sygdom eller være udsat for svære livsvilkår, kan hjælpe hinanden ved at dele livserfaringer i et peer-to-peer fællesskab. Livserfaringer kan omhandle f.eks. hjemløshed, misbrug, ensomhed, omsorgssvigt, overgreb, alvorlig sygdom eller psykiske problemer. En peer hos os kan også være en pårørende til ovenstående, ligesom der er mange af vores medlemmer i Peer-to-Peer Fællesskabet som har begge kasketterne på, som både pårørende eller ramt.

Kommentarer