Historien bag Peer-to-Peer Fællesskabet

Sådan opstod Peer-to-Peer Fællesskabet

 

Er der behov for et “Peer to Peer” fællesskab?

Hvordan opstod Peer-to-Peer Fællesskabet?Erfaringer med peerstøtte i psykiatrien viser klart, at peer-to-peer tankegangen kan være en hjælp for alle andre, der har oplevet livsomvæltende begivenheder og traumer, f.eks. som følge af alvorlig fysisk sygdom eller handicap, samlivsophør, vold eller ulykker, misbrugsproblematikker, overgreb, sorg etc. Det er det, vil gerne vil stille til rådighed med siden her. 


Peer2peer.dk og vores Peer-to-Peer fællesskab bygger på mere end 30 års erfaring med Peer-to-Peer – længe før, nogen vidste, hvad peers eller recovery var. Vores projekt og koncept er både udviklet og drevet af psykisk sårbare og baseret på, hvad disse personer selv savnede i egen recoveryproces. Vi er Danmarks ældste Peer-to-Peer fællesskab online. Vores stifter og ophavsmand fik selv en psykiatrisk diagnose i slut 90’erne og har brugt mere end 30 år på at udtænkte og skabe det Peer-to-Peer Fællesskab, vi kender i dag. Vi lancerede vores første Peer-to-Peer fællesskab i 1997 under navnet Psyken.dk. Senere har vi tilbudt dating for psykisk syge under navnet Lovematch.dk, og senere igen har vi fungeret som et stort online fællesskab for blandt andre psykisk sårbare under navnet Sindnet.dk, som var en sammentrækning af ordende Sindslidende og Netværk. Derudover har vi tidligere drevet Førtidspensionisternes Netværk og Skizofreni Forummet. I dag fungerer vi som et stort fællesskab for forskellige grene af peers og sigter bredt, for at flest mulige som gennemgår svære livsvilkår eller kriser, kan møde ligestillede online at støtte sig opad, eller omvendt, som de kan være en støtte for i det daglige.

Hvorfor er der behov for Peer-to-Peer fællesskaber?
Undersøgelser viser, at levede erfaringer, vi hver især har, og det at indgå i et fællesskab mellem ligesindede, er
en helt unik og yderst givende relation. Personer som har levede erfaringer fra f.eks. psykisk sygdom og det at komme sig fra en sådan, kan hjælpe hinanden med bl.a. at skabe håb for andre og samtidigt give en personlig oplevelse af, at her kan man virkeligt bidrage til andres trivsel og recoveryproces.

Det er desuden også meget velkendt problem, at mennesker der har levet som udsatte, ofte har mistet deres netværk eller store dele af det. Andre risikerer at falde tilbage i det gamle miljø, fordi det netværk der er tilbage, alle sammen kommer herfra, og måske ikke er kommet videre. Det giver udfordringer for bl.a. tidligere misbrugere, da der er en øget risiko for tilbagefald. Her kan et Peer-to-Peer fællesskab være et godt springbræt til at skabe nye relationer blandt andre, som også kæmper mod eventuelle faldgruber og risikoen for tilbagefald.

Flere og flere studier peger på, at livserfaringerne mellem forskellige Peers kan deles op i mange typer af peer-to-peer-fællesskaber, her f.eks. uddannede peers, der lønnet eller frivilligt hjælper andre, der pt. har det dårligt – Læs evt. mere om dette hos Socialstyrelsen eller hos Vive, der har forsket i det og hos Peer Midt, der kan fortælle lidt om behovet for Peer-uddannelsen.

Her på vores online Peer-to-Peer sociale netværk, holder vi i vores fællesskab for udsatte og personer som har oplevet kriser, psykisk sygdom etc. fokus på det, som vores erfaring gennem snart 30 år viser fungerer bedst, nemlig den direkte peer-to-peer støtte, som den f.eks kendes fra mødregrupper, frivillig misbrugsbehandling, selvhjælpsgrupper m.v. Det skal være 100% op til den enkelte, hvem man ønsker at omgås, der skal være en gensidig kemi og samhørighed, som kun opstår gennem kontakt, f.eks. chat eller mailudveksling, det er op til den enkelte, i hvor høj grad støtten ønskes anonymt og online eller i sociale møder IRL – følelsen af ligesindethed mellem de forskellige peers er det, vi ønsker skal være i fokus, og Peer2peer.dk fungerer 100% som hjælp til selvhjælp, hvor vi stiller muligheden og redskaberne til rådighed, mens det er op til vores medlemmer at bruge dem til det, de føler de har mest gavn  af.

Ønsker du at blive medlem og møde andre i samme båd?
Så kan du via dette link oprette dig her på vores online virtuelle Peer fællesskab og derved få adgang til de mange undergrupper og peer to peer fællesskaber på hjemmesiden.

Lignende indlæg

Kommentarer