Hvad er et Peer-to-Peer Fællesskab?

Peer betyder ligestillet på engelsk – én der har prøvet det samme som dig.

Mennesker der er eller har været udsatte, sårbare, haft en alvorlig sygdom eller være udsat for svære livsvilkår, kan hjælpe hinanden ved at dele livserfaringer i et peer-to-peer fællesskab. Livserfaringer kan omhandle f.eks. hjemløshed, misbrug, ensomhed, omsorgssvigt, overgreb, alvorlig sygdom eller psykiske problemer. En peer hos os kan også være en pårørende til ovenstående, ligesom der er mange af vores medlemmer i Peer-to-Peer Fællesskabet som har begge kasketterne på, som både pårørende eller ramt.

Hvad tilbyder Peer2peer.dk?
Vores Peer-to-Peer fællesskab byder på mange spændende muligheder og tilbud. Blandt andet får du mulighed for at indgå i et fællesskab med ligestillede, hvor mange oplever at opnå et øget håb for fremtiden, kommer i gang med en positiv selvudvikling, opnår nye kompetencer og sociale færdigheder og får et bredere netværk blandt kontakter, som kender til de problematikker og eventuelle livsudfordringer, du selv står overfor.

Hvordan kan du hjælpe andre i en lignende livssituation?
I et peer-to-peer fællesskab tager man udgangspunkt i, at du har nogle vigtige og ofte dyrekøbte erfaringer med
de problematikker og udfordringer i livet, du har gået med. Det kan være social udsathed, psykisk sårbarhed, misbrugsproblematikker, at du har været udsat for noget traumatisk osv. Tanken bag Peer-to-Peer Fællesskabet her på hjemmesiden er, at du er et menneske med masser af værdifuld livserfaring, som andre i en lignende situation potentielt kan have gavn af. På den måde kan din viden og dine levede erfaringer være med til at skabe værdi for andre i en lignende situation. Og på samme vis kan andres erfaringer måske give dig nogle brugbare redskaber den anden vej også, så I på den måde hjælper hinanden med se nye perspektiver eller komme videre fra det sted, I står i dag. Og det er det vi kalder Peer-to-Peer, da I mødes som to individuelle peers, der indgår i et fællesskab om at gavne hinandens recoveryproces.

Hvordan opstod Peer-to-Peer Fællesskabet?
Peer2peer.dk og vores Peer-to-Peer fællesskab bygger på mere end 30 års erfaring med Peer-to-Peer – længe før, nogen vidste, hvad peers var. Vores projekt og koncept er både udviklet og drevet af psykisk sårbare og baseret på, hvad disse personer selv savnede i egen recoveryproces. Vi er Danmarks ældste Peer-to-Peer fællesskab online. Vores stifter og ophavsmand fik selv en psykiatrisk diagnose i slut 90’erne og har brugt mere end 30 år på at udtænkte og skabe det Peer-to-Peer Fællesskab, vi kender i dag. Vi lancerede vores første Peer-to-Peer fællesskab i 1997 under navnet Psyken.dk. Senere har vi tilbudt dating for psykisk syge under navnet Lovematch.dk, og senere igen har vi fungeret som et stort online fællesskab for blandt andre psykisk sårbare under navnet Sindnet.dk, som var en sammentrækning af ordende Sindslidende og Netværk. Derudover har vi tidligere drevet Førtidspensionisternes Netværk og Skizofreni Forummet. I dag fungerer vi som et stort fællesskab for forskellige grene af peers og sigter bredt, for at flest mulige som gennemgår svære livsvilkår eller kriser, kan møde ligestillede online at støtte sig opad, eller omvendt, som de kan være en støtte for i det daglige.

Hvorfor er der behov for Peer-to-Peer fællesskaber?
Undersøgelser viser, at levede erfaringer, vi hver især har, og det at indgå i et fællesskab mellem ligesindede, er
en helt unik og yderst givende relation. Personer som har levede erfaringer fra f.eks. psykisk sygdom og det at komme sig fra en sådan, kan hjælpe hinanden med bl.a. at skabe håb for andre og samtidigt give en personlig oplevelse af, at her kan man virkeligt bidrage til andres trivsel og recoveryproces.

Det er desuden også meget velkendt problem, at mennesker der har levet som udsatte, ofte har mistet deres netværk eller store dele af det. Andre risikerer at falde tilbage i det gamle miljø, fordi det netværk der er tilbage, alle sammen kommer herfra, og måske ikke er kommet videre. Det giver udfordringer for bl.a. tidligere misbrugere, da der er en øget risiko for tilbagefald. Her kan et Peer-to-Peer fællesskab være et godt springbræt til at skabe nye relationer blandt andre, som også kæmper mod eventuelle faldgruber og risikoen for tilbagefald.

Flere og flere studier peger på, at livserfaringerne mellem forskellige Peers kan deles op i mange typer af peer-to-peer-fællesskaber, her f.eks. uddannede peers, der lønnet eller frivilligt hjælper andre, der pt. har det dårligt – Læs evt. mere om dette hos Socialstyrelsen.

Hos os holder vi dog fokus på det, som vores erfaring gennem 30 år viser fungerer bedst, nemlig direkte peer-to-peer støtte, som den f.eks kendes fra mødregrupper, frivillig misbrugsbehandling, selvhjælpsgrupper m.v. Det skal være 100% op til den enkelte, hvem man ønsker at omgås, der skal være en gensidig kemi og samhørighed, som kun opstår gennem kontakt, f.eks. chat eller mailudveksling, det er op til den enkelte, i hvor høj grad støtten ønskes anonymt og online eller i sociale møder IRL – følelsen af ligesindethed mellem de forskellige peers er det, vi ønsker skal være i fokus, og Peer2peer.dk fungerer 100% som hjælp til selvhjælp, hvor vi stiller muligheden og redskaberne til rådighed, mens det er op til vores medlemmer at bruge dem til det, de føler de har mest gavn  af.

Hvorfor skal man betale kontingent og hvad går pengene til?
Det koster et mindre kontingent for at benytte siden, beløbet du betaler i kontingent afhænger af hvilke funktioner du ønsker at have adgang til. Ønsker du f.eks. kun mulighed for at chatte eller maile med andre peers eller ønskes der også adgang til vores fora, netværksgrupper, fællesskaber osv.

Kontingentet indbetales til Foreningen Peer to Peer som driver hjemmesiden, det er foreningen der i henhold til foreningens vedtægter, formål og virke, anvender dit kontingent til drift af hjemmesiden, f.eks. serverleje, softwarelicenser, hardware, telefoni, internet, udbredelse af kendskab og den videre udvikling af hjemmesiden. At der er medfinansiering fra dig og andre medlemmer på hjemmesiden, gør det samtidigt nemmere for vores fundraisere, at søge puljer og fonde, når de eventuelt øvrige udgifter skal dækkes.