Hvad er PTSD – Posttraumatisk Belastningsreaktion?

Hvad er PTSD?

Bliv klogere på PTSD

Der kan være en vis grad af hukommelsessvigt i forbindelse med den traumatiske oplevelse som har udløst PTSD, det er dog sjældent. Hyppigt ses en voldsom overfølsomhed og anspændthed, såsom

 • søvnproblemer
 • irritation
 • vredesudbrud 

Mange får svært ved at koncentrere sig og er anspændte. Sådanne vanskeligheder kommer ofte kort efter oplevesen eller kan optræde fra få måneder og op til 6 måneder senere. 

Symptomerne ved PTSD kan inddeles i fem grupper:

 • Genoplevelse af hændelse ofte i form af mareridt og påtrængende minder det man også kalder for flash-backs.
 • Efter flash-backs præges man af angst, søvnløshed og ofte stærke muskulære  spændinger.
 • Man kan opleve en stærk trang til at undgå situationer, som kan minde en om traumet, f.eks. film, TV- programmer og årsdage for traumet.
 • Generelt opleves øget vagtsomhed. Den mindste uventede lyd, får én til at fare sammen.
 • Personlighedsforandring opstår også ofte, f.eks. mindsket interesse for ting, som man tidligere var engageret i, og mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til andre mennesker. Mindsket interesse for egen person og ofte ligegyldighed. Dette kan dog også skyldes at man har fået en depression oveni.
 • Koncentrationsvanskeligheder og hukommelsesbesvær.

Traumatiske oplevelser kan resultere i PTSD, men de kan også øge en sårbarhed overfor angst og depression eller præge symptomerne ved en allerede eksisterende psykisk lidelse.

Meget ofte ser man, at PTSD udløses af mindre traumer flere år efter, at man har oplevet hovedtraumet.

Eksempler på traumer der kan udløse PTSD:

 • Seksuelt voldelige forhold så som – Voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold.
 • Traumatiske oplevelser blandt ens nærmeste så som –  uventet dødsdald af en man holder af, livstruende sygdomme.
 • Vold så som – Fysisk vold, at være vidne til vold, fysisk overfald eller det at blive truet med vold.
 • Udsat for organiseret vold – så som: at være flygtning, udsat for kidnapning, have  været i krig
 • Deltagelse i organiseret vold så som – vidne til alvorlig skade, finde lig, selv forårsage død eller selv udsætter andre for seriøs skade ved et uheld eller med vilje.
 • Andre livstruende oplevelser så som – trafikuheld, naturkatastrofer

Her på Peer2peer.dk kan du oprette et medlemskab og møde andre som enten aktuelt døjer med postraumatisk stress eller som har lært at mestre deres vanskeligheder og udfordringer med PTSD i deres hverdag.

Vi kan ikke tilbyde dig nogen form for behandling, men vi kan tilbyde dig at møde ligestillede, som du kan snakke med om de ting, du gennemgår og lever med i det daglige.

Vi ved af erfaring, at dine levede erfaringer kan være til stor gavn for andre, som aktuelt står i en lignende situation, ligesom andres levede erfaringer potentielt kan komme dig til gavn – det man kalder peer-støtte, dvs. støtte mellem ligestillede.

Opret dit P2P-medlemskab her.

Lignende indlæg