Om Peer-to-Peer fællesskabet

Hvem er Peer-to-Peer Fællesskabet?
Vi er en lille vennekreds, hvor alle har oplevet psykisk sårbarhed og social udsathed, der sammen har et fælles ønske om at drive P2P-fællesskabet fremadrettet. Selve fællesskabet er opbygget ud fra et peer-to-peer perspektiv, hvor vores initiativtager har mere end 25 års erfaring med netop dette – lang tid før nogen kendte til peers, recovery, self management og empowerment osv.
Konceptet peer-to-peer, hos os, betyder muligheden for at møde ligestillede, hvor man på et ligeværdigt plan kender til den samme form for krise eller det sygdomsforløb, man aktuelt står i, eller som man tidligere har gennemlevet. Ofte vil det betyde, at begge parter stadig kæmper, mens nogle er kommet på den anden side af deres udfordringer .

Vi er ikke et behandlingstilbud men tilbyder hjælp til selvhjælp, empowerment, støtte i egen recoveryproces etc., hvor det er 100% op til det enkelte medlem, hvad vedkommende ønsker at bruge fællesskabet til. Vi har mere end 25 års erfaring i Peer-to-Peer tankegangen hvor vi tidligere bl.a. har udviklet og drevet projekterne Lovematch (dating for sindslidende), Sindnet (et socialt netværk online for psykisk sårbare), Motionshold.dk (motionsaktiviteter for overvægtige og sårbare) og Førtidspensionisternes Netværk (et socialt tilbud online, for personer på førtidspension).

På hjemmesiden er der mulighed for at debattere, chatte og mingle på kryds og tværs samt at deltage i events og aktiviteter på og udenfor Internettet. Vi vil løbende moderere indhold efter behov, men vores mål er at lade det være op til vores medlemmer/brugere af hjemmesiden at definere, hvor de individuelle grænser går, når det kommer til adfærd i forbindelse med at ville skabe et tryg miljø online. Der er dog enkelte ting, vores side under ingen omstændigheder må benyttes til; denne begrænsning kan der læses mere om i vores regler og betingelser for brug af fællesskabet.

Hvad er Sindslidendes Netværk / Sindnet.dk
Hvis du er ny her på hjemmesiden, kan vi kort fortælle, at Sindnet i mange år fungerede som et fristed for personer med psykiatriske problemstillinger inde på livet. Det kunne være psykiatriske diagnoser, psykiske sårbarheder, at man var under udredning i psykiatrien eller lign. På Sindnet kunne man møde andre i samme situation, fordi det ofte er rart at møde andre, der forstår en og de udfordringer, man aktuelt står overfor (det vi kalder for Peer-to-Peer, altså to personer som begge kender til de samme udfordringer). På hjemmesiden kunne man socialisere uden at blive mødt af en masse fordomme og stigmatisering, hvad angik diagnoser. Det er det, vi også ønsker at opnår med Peer2peer.dk, bare for en meget bredere målgruppe.

Sindnet var et sandt pioner-projekt inden for peer-to-peer området, idet konceptet blev lanceret længe før begreber som recovery og peer-to-peer støtte opstod. Siden blev i starten også mødt af meget stor skepsis fra systemets side, da man dengang ikke så mulighederne i sociale netværk via Internettet. I dag ser både psykiatrien og alle andre, heldigvis på Internettet med helt andre og mere fornuftige øjne.

Hvorfor blev Sindnet.dk til Peer-to-Peer Fællesskabet?
Sindnet er i løbet af 2022 blevet en del af Peer-to-Peer Fællesskabet, hvor vi forsøger at følge med tiden og understøtte den nye måde, man bl.a. ser psykiatriske diagnoser på. En psykiatrisk diagnose behøver ikke længere være statisk, mange kommer sig helt eller delvist, og man bliver ikke længere parkeret på pension eller uden for arbejdsmarkedet et helt liv osv. Flere og flere tilbud, der understøtter recovery, bedre behandling, hjælp til uddannelse og f.eks. peeruddannelser, hvor man konverterer levede erfaringer til erfaringskompetencer, der kan hjælpe andre, kommer til. Der er en begyndende bevidsthed i behandlingspsykiatrien om, hvad traumer betyder for udviklingen af psykiske diagnoser. Den positive udvikling ønsker vi med Peer2Peer.dk at støtte op om.

Med overgangen til Peer2Peer.dk åbner vi også for mange andre målgrupper, som f.eks. personer der døjer med sygdomme og handicaps af somatisk/fysisk karakter, personer som har været ramt af svære livskriser, traumer eller har kæmpet mod misbrug, været udsat for vold og overgreb etc.