Om Peer-to-Peer fællesskabet

Peer2peer.dk – fra Udsat til Værdsat!

Peer2peer.dk er et anonymt, non-profit, online peer-to-peer fællesskab for dig, der aktuelt lever med – eller tidligere har oplevet – psykisk eller social udsathed, f.eks. pga. ensomhed, psykisk sårbarhed, traumatiske oplevelser i barndom og voksenliv, herunder overgreb og vold, samlivsophør, misbrugsproblematikker, hjemløshed og meget mere. Vi er også åben for medlemmer med fysisk handicap eller kroniske og/eller svære fysiske diagnoser.

”Peer” betyder ligestillet, og på Peer2peer.dk kan du møde andre, der har samme oplevelser i bagagen. Her kan I støtte jer til hinanden i jeres recoveryproces og blive mødt og forstået på en måde, man kun kan af andre, der selv har været der.

“Recovery” betyder ikke at blive “rask” eller fri for senfølger af de traumatiske ting, man har oplevet. Det handler ikke (kun) om at komme tilbage til uddannelse og arbejde, blive fri for medicin etc. Derimod handler det om, at man får en bedre selvoplevet livskvalitet på trods af sine udfordringer – og det, tror vi på, man bedre opnår i tæt kontakt med andre i samme situation. Man vokser og gror af at være en støtte for andre – og af at tage imod støtte og opmuntring fra andre, der ved, hvad det handler om.

Vores hjemmeside og sociale netværk på Peer2peer.dk holder åbent, når resten af systemet har fri – 24/7 365 dage om året. Her chatter, debatterer og hygger vores medlemmer på tværs af landet, både i vores online sociale fællesskaber og i grupper, der handler om forskellige problematikker. Kom ind på siden og se, om det er noget for dig.

Tag også gerne et kig på vores Facebookside og giv den et like, så endnu flere kan få glæde af at møde andre i samme båd.

Peer2peer.dk – her er også plads til dig!

Holdet bag siden, Claus & Gry, har selv oplevelser i bagagen med bl.a. psykisk sårbarhed, hjemløshed, misbrug og senfølger og har mere end 25 års erfaring med at drive online netværk for psykisk sårbare, undervisning, oplæg og rådgivning, så du er i trygge hænder.