Vilkår

Vilkår ved køb af P2P medlemskab

For at opnå fuld adgang til funktioner og muligheder i Peer-to-Peer fællesskabet kræves der et kontingentbetalende medlemskab. 

Vi har også medlemskaber for foreninger, klubber og andre former for brugernetværk og fællesskaber som ikke selv har know how, økonomi eller tid til at drive og vedligeholde deres egen platform med modereret forum, chat, events blandt medlemmer osv. hvor foreningerne har mulighed for at benytte vores i forvejen gennemtestede platform med egen gruppe til sine medlemmer inkl. fora, chat etc. og mulighed for at mingle og hverve nye medlemmer via Peer to Peer Fællesskabet.

Har du spørgsmål til dit medlemskab skal du kontakte support@peer2peer.dk.

Kontingent for medlemskab
Som kontingentbetalende medlem opnår du adgang til de funktioner du har tilvalgt f.eks. de tilgængelige grupper og fælleskaber i Peer to Peer Fællesskabet (Det kan være diagnosebestemte fællesskaber som skizofreni, angst, borderline samt peer-fællesskaber om omsorgssvigt, overgreb, misbrugsproblematikker eller grupper for pårørende, peer-uddannede osv. 

Fortrydelsesret og eventuel refundering
Mht. fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at der er tale om en abonnementsbaseret tjeneste hvor der gives adgang straks efter oprettelsen. I henhold til købelovgivningen er der derfor ingen direkte returret på dit medlemskab, da du under oprettelse giver afkald på din fortrydelsesret i det vores betingelser skal godkendes for at vores tjenester kan påbegyndes. Dette sker straks ved betaling. Har du spørgsmål eller ønsker du at opgradere et abonnement inden udløb kan du kontakte os på: support@peer2peer.dk og få abonnementet ændret. (du faktureres herefter kun for differencen). 

Læs evt. vores tillæg i handelsbetingelserne vedr. en begrænset fortrydelsesret vi har indført på abonnementerne.

Bortvisning og udelukkelse fra fællesskabet
Heldigvis er det yderst sjældent vi er nødsaget til at bortvise et medlem. Desværre er det sket en håndfuld gange gennem de godt 25 år vi har på bagen, at vi har måtte bortvise et medlem. Vi gør derfor opmærksom på, at der ikke tilbydes hverken hel eller delvis refundering af medlemskab, såfremt vi er nødsaget til at gøre brug af noget så drastisk som en bortvisning, karantæne eller udelukkelse fra grupper, fora, events eller andre dele af fællesskabet. Vi henviser til vores gennerelle retningslinjer og betingelser for brug, såfremt der er spørgsmål til god netikette og hvad der eventuelt anses som værende upassende adfærd eller opførsel når du færdes på Peer2peer.dk – på forhånd tak og husk at vores support team altid sidder klar på support@peer2peer.dk hvis du har spørgsmål til betingelser for brug af vores hjemmeside eller hvis du ønsker at indberette en person, gruppe eller indhold som du mener vi skal være opmærksomme på – du forbliver 100% anonym, da vi aldrig vil nævne dig, uden dit samtykke. Dit navn og brugernavn på siden skal du kendes af vores support team for at sikre os der ikke indberettes falske indberetninger.

Formål og anvendelse af kontingentbetalingerne
Årsagen til, at der er indført en mindre kontingentbetaling er den øgede efterspørgsel af puljemidler og besvær ved fundraising. Vi ønsker fremadrettet en sikker os en stabil løsning for vores medlemmer. Hvor sikkerheden når vores medlemmer benytter hjemmesiden skal være i top og hvor vi er sikret mod nedbrud og risiko for at måtte lukke pludseligt, ved manglende tilskud fra ministeriet eller de fonde vi løbende har ansøgt. For at vi kan opnå disse mål er vi nødsaget til fremadrettet at have en mere stabil økonomi med egenfinansiering fra vores medlemmer, da dette åbner dørene for nye muligheder til den fremadrettede drift og udvikling.

Vores målsætning
Vores målsætning er så vidt det er muligt, at blive selvforsørgende hvad angår driften, så vi kan undvære fonds og puljemidler eller nøjes med at ansøge til specifikke udgifter og projekter i projektet. I første omgang afprøver vi brugerinteressen og muligheden for også at kunne fortsætte Peer to Peer Fællesskabet efter udgangen af 2022. Et eventuelt overskud af indbetalingerne, vil løbende bliver anvendt til at finansiere konkurrencer, sponsorater, events og tiltag der kommer alle medlemmer til gode, da vores intension med Peer to Peer Fællesskabet ikke er profit. Vi ønsker at skabe et unikt fællesskab som står stabilt og stærkt – både nu og langt ud i fremtiden.

Øvrige handelsbetingelser i Peer-to-Peer Fællesskabet

Generelt
Foreningen Peer to Peer stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på Peer2peer.dk i betingelserne her kaldet for Peer-to-Peer Fællesskabet. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger, Foreningen Peer to Peer og Peer-to-Peer Fællesskabet.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Foreningen Peer to Peer og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten Peer-to-Peer Fællesskabet. Kun personer, der er fyldt 18 år eller ældre og bor i Danmark (med mindre der foreligger en aftale om undtagelse), kan indgå en aftale med Foreningen Peer to Peer vedrørende tjenesten.

For at få adgang til tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere vores betingelser for brug af hjemmesiden.

Registrering og bruger-adgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovligt eller uberettiget brug af profilen/medlemskabet, skal Brugeren omgående underrette Foreningen Peer to Peer via: support@peer2peer.dk samt kontrollere at email adressen ikke er blevet ændret på profilen og derefter ændre adgangskoden til noget der er vanskeligt for andre at gætte.

Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden. Gebyret er inkluderet i prisen på de gængse abonnementer til tjenesten

Kontingentbetaling for abonnementet sker forud hver betalingsperiode. Betalingsperioder på Peer2peer.dk er typisk på 1, 3 eller 6 måneder, med minde andet er aftalt i forbindelse med din aftale eller abonnement.

Læs mere i vores handelsbetingelser.

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til Foreningen Peer to Peer’s tjenester som bestemt ved bestilling.

Adgang til Peer-to-Peer Fællesskabet
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på Peer2peer.dk og have betalt kontingent i indeværende periode for at benytte siden.

Tilpasninger og ændringer
Foreningen Peer to Peer forbeholder sig retten til at ændre priser og betingelser for brug af Peer-to-Peer Fællesskabet (peer2peer.dk) og de tjenester foreningen stiller til rådighed. Ændring der har markant betydning for brugeren, skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af medlemskab
Opsigelse af medlemskab skal ske inden udgang af betalingsperioden hvis medlemskabet fornyes og der betales kontingent for endnu en periode er beløbet ikke refunderbart. For at opsige sin aftale skal man under info om abonnement klikke på opsigelseslinket eller kontakte Foreningen Peer to Peer i god tid inden udløb via support@peer2peer.dk. Læs evt. mere om opsigelse og fortrydelse under vores handelsbetingelser.

Betaling af kontingent
Peer-to-Peer Fælleskabet modtager online betalinger via Stripe og undtagelsesvis PayPal med;  Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron og efter aftale ved manuel bankoverførsel (kun ved helårlig betaling).

Betaling hæves eller reserveres straks efter ordren er gennemført, da vores tjeneste påbegynde med det samme. Ved abonnementsbetalinger hæves det fulde beløb for den ønskede abonnementslænge (f.eks. 3 måneder forud).

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Peer-to-Peer Fællesskabet benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Foreningen Peer to Peer’s egen hjemmeside og Peer-to-Peer Fællesskabet bruger ligeledes kryptering med SSL protokol ud over at udvalgt data også krypteres i vores database såfremt data opbevares..

Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Foreningen Peer to Peer om brug af Peer-to-Peer Fællesskabet, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen og vores tjenester til dig.

Personoplysningerne registreres hos Foreningen Peer to Peer og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kun dig selv og vores dataansvarlige administrator og kasserer for Foreningen Peer to Peer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige og kassereren i Foreningen Peer to Peer er: Claus Antony Bang Andersen

Som registreret hos Foreningen Peer to Peer og på Peer-to-Peer Fællesskabet, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til support@peer2peer.dk.

Cookies
På https://peer2peer.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://peer2peer.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Foreningen Peer to Peer’s hjemmeside.

Klagemuligheder
Ved klage skal vores e-mail adresse angives: support@peer2peer.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato

Dataansvarlig: Claus Antony Bang Andersen

Foreningen Peer to Peer
Marienlystvangen 141
DK-8200 Aarhus N

Peer-to-Peer Fællesskabet
Marienlystvangen 103
DK-8200 Aarhus N

Tlf nr.: +45 60 894 599
E-mail: support@peer2peer.dk
CVR: 29645744