Persondatapolitik

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Peer to Peer Fællesskabet behandler og passer på personoplysninger. Derudover vil vi gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som medlem og bruger af Peer to Peer fællesskabet, når vi håndterer dine personoplysninger.

1. Grundlæggende behandlingsprincipper

 • Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til medlemmer, frivillige, samarbejdspartnere og ansatte.

 • Oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og saglige formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

 • Oplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

 • Oplysninger skal være korrekte, og der skal laves passende tiltag for at sikre at urigtige oplysninger berigtiges eller slettes. Herunder profiler oprettet med falsk indhold eller fotos.

 • Oplysninger skal opbevares således, at det ikke er muligt at identificere de registrerede uden de registreredes samtykke og aldrig i længere tid, end der er nødvendigt for at opfylde formålet.

 • Oplysninger skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling.

 • Oplysninger skal slettes sammen med de registreredes profiler. Mails afsendt til andre via netværket vel fortsat være tilgængelige i modtagerens indbakke. Opslag på forum og-/eller grupper vil fortsat være tilgængeligt for nuværende og kommende medlemmer af netværket, med mindre den registrerede selv fjerner indholdet før profilen slettes.

2. Personoplysninger i Peer to Peer Fællesskabet

Peer to Peer Fællesskabets hovedopgaver består i at:

 • Skabe et åbent, neutralt og så vidt muligt, et fordomsfrit netværk for peers der aktuelt oplever eller som har gennemlevet alvorlig sygdom (psykisk eller fysisk), seksuelle overgreb, vold eller trusler, hjemløshed eller misbrugsproblematikker.

 • Tilvejebringe ny og brugbar viden baseret på levede erfaringer.

 • Formidle og udbrede virkningsfulde peer metoder og praksisser.

 • Tilbyde en social platform hvor diverse peer-relaterede foreninger, klubber og virksomheder kan blive oprettet med eger login til chats, fora, grupper, eventkalender osv. til gavn for deres nuværende og kommende medlemmer/borgere.

 • Understøtte udvikling og implementering af peer-medarbejder / ansatte med brugerbaggrund landet over.

Størstedelen af de personoplysninger, Peer to Peer Fællesskabet råder over vil være indsamlet i forbindelse med at du opretter et medlemskab / en ny brugerprofil eller spørgeskemaer på hjemmesiden. I disse tilfælde har vi pligt til konkret at orientere dig om indholdet i vores persondatapolitik (er hermed gjort) eller indhente dit samtykke til deltagelse.

3. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem vi eventuelt har videregivet data til. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller samfundsmæssige interesser, fx forebyggelse af kriminalitet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette eller begrænse brugen af dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os under supporthenvendelser på hjemmesiden.

Du skal være opmærksom på, at for at vi kan imødekomme dig og på opfordring slette dine data, vil din profil på vores hjemmeside og Peer to Peer Fællesskabet blive slettet permanent og ikke kunne gendannes. Du har til enhver tid mulighed for, helt uden vores hjælp. At slette, rette og opdatere indholdet på din profil og/eller indsendt data, fotos mv. ved at logge på og manuelt slette indholdet. Du har adgang til at slette hele din profil og alt indhold manuelt via denne fremgangsmåde.

4. Sikkerhed

Peer to Peer fællesskabet har vedtaget interne regler om informationssikkerhed op vores hjemmeside og servere, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. Ligeledes laves der på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning og backup af data. I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab, diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler. Vi anbefaler at du selv tager initiativ til løbende at skifte din adgangskode. Der findes software som kan generere tilfældige og avancerede koder som også opbevares sikkert hos dem. Benyt eventuelt sådan software til at skabe en ny adgangskode hver 3. måned som minimum (gerne oftere). 

5. Peer to Peer Fællesskabets hjemmesider

Peer to Peer Fællesskabet råder over følgende hjemmesider/domæner. Til udvalgte domæner tilbydes leje af subdomæner og-/eller e-mail forwards mod abonnementsbetaling. Dette kunne f.eks. være hjemmesideadresser som: www.dit-navn.peerkonsulent.dk med en tilhørende dit-navn@peerkonsulent.dk e-mail adresse til.

Peer2peer.dk
Peer-to-peer.dk
Peerguide.dk
Peermentor.dk
Peerkonsulent.dk
Peerunderviser.dk
Peermedarbejder.dk
Kompetencekonskulent.dk
Erfaringskonsulent.dk
Personlighedsforstyrrelse.dk
Socialplatform.dk
Socialtnetværk.dk
Socialtnetvaerk.dk
Skizo.dk
Skizofren.dk
Peers.dk
Sindnet.dk
Lovematch.dk
Psyken.dk
Ligesindede.dk

6. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes lokalt på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form. Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere. Peer to Peer Fællesskabet anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes (dine) besøg som beskrevet herunder. 

Du skal være opmærksom på, at du automatisk accepterer cookies, når du vælger at benytte vores hjemmeside(r) og fortsætter med at klikke rundt på hjemmesiden. Du kan dog altid vælge at slå cookies fra i din browser og stadig anvende Peer to Peer Fællesskabets hjemmesider, men du vil i så fald opleve, at der kan være funktioner, der ikke fungerer korrekt eller som du af sikkerhedshensyn nægtes adgang til, da vores systemer i så fald kan være usikre på om du er den du siger du er eller om du har betalt for det du hævder at have betalt for, hvis ikke cookie oplysninger kan hentes frem og ny data kan gemmes lokalt hos dig. Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browserindstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser. Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser eller f.eks. via hjemmesiden minecookies.org

Peer to Peer Fællesskabet har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiderne. Vi bruger Google Analytics, og det kan ikke garanteres, at enkeltpersonernes IP numre ikke potentielt vil kunne identificeres af tredjepart som værende besøgende hos os. Når du afspiller en video indlejret på vores hjemmeside f.eks. fra YouTube eller andre tjenester, sættes der endvidere såkaldte tredjeparts-cookies fra YouTube eller den videotjeneste der afspilles fra. YouTube bruger bl.a. cookies til at huske dine præferencer for sprog og til at foreslå dig lignende videoer. Når du har besøgt en af Peer to Peer Fællesskabets hjemmesider, indsamles følgende oplysninger om dig:

 • Hvilke sider du har kigget på.
 • Hvilken browser du bruger.
 • Hvilket IP nummer besøgte du siden fra.
 • Har du en profil hos os.
 • Hvilken hjemmeside henviste dig til os.
 • Er du henvist af en betalt affiliate, annonce på SoMe eller lign.

Formålet med at indsamle oplysningerne er, at Socialstyrelsen kan bruge dem til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på vores hjemmesider. Vi kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra fx en søgemaskine. Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl. a. kan bruges til at forbedre opbygning og formidling af/på Peer to Peer Fællesskabets hjemmesider. 

7. Nyhedsbrev og samtykke

Ved tilmelding på Peer to Peer Fællesskabet og/eller til modtagelse af vores nyhedsbrev, registreres den e-mailadresse, som du selv afgiver. Peer to Peer Fællesskabet kan benytte databehandlere i udlandet til at udsende nyhedsbrevene, hvilket betyder, at de potentielt får adgang til din mailadresse. Vi bestræber os på kun at benytte tjenester som har tilmeldt sig Privacy Shield aftalen, der sikrer lignende behandlingssikkerhed som vi har her i Europa – herunder, at de ikke må videregive din mailadresse til trediepart. Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket, som er nederst i hvert nyhedsbrev. Kun enkelte medarbejdere hos Peer to Peer Fællesskabet har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder vi os løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer. De oplysninger bruger vi til at målrette indholdet af nyhederne. Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement på vores nyhedsbrev – Bemærk, at nyhedsbreve der vedr. dine aktive profil på hjemmesiden, ikke nødvendigvis kan afmeldes uden også at slette profilen/opsige medlemskabet. Dog kan du via dine profils indstillinger slå vise typer af nyheder og-/eller notifikationer (som kan indeholde relevante tilbud/reklamer) fra.

8. Jobrekruttering i Peer to Peer Fællesskabet

Hvis du søger en opslået stilling hos Peer to Peer Fællesskabet registreres de kontaktoplysninger, som du har afgivet til os samt de dokumenter, fx CV og eksamensbeviser, som du uploader. Oplysningerne anvendes i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Du kan når som helst bede os slette din nuværende eller tidligere ansøgninger ved at kontakte vores support-team. Som udgangspunkt er det udvalgte ansatte hos Peer to Peer Fællesskabet, der behandler ansøgningen og sender den til det relevante ansættelsesudvalg.

9. Klagemuligheder

Peer to peer Fællesskabets har en databeskyttelsesrådgiver, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiver Claus Antony Bang Andersen kan kontaktes på support@peer2peer.dk eller alternativ via en supporthenvendelse her på hjemmesiden. Tilføj Att: Claus i mailen. 

Ønsker du at klage over Peer to Peer Fællesskabets behandling af dine personoplysninger kan du klage til Datatilsynet på:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K