Hvad er der sket med det gamle Sindnet?

Hvad skete der med Sindnet ?

Hvad blev der af det gamle Sindnet.dk?

Vi har længe haft et ønske om at gå væk fra det gamle, forældede Sindnet og gå ind i 20’erne som en ny, moderne og brugervenlig side. Så det er noget, vores admins Claus og Gry har arbejdet på i et par år efterhånden. Fra omkring juni 2022, håber vi at alt er på plads til at gå live med et nyt og anderledes Sindnet, når vi rykker ind som en del af Peer-to-Peer Fællesskabet.

Vi er godt klar over, at overgangen for nogen bliver sværere end for andre, og at det kan være svært at vænne sig til nye omgivelser. Vi håber og tror dog på, at når alle startvanskelighederne har lagt sig, bliver Peer-to-Peer Fællesskabet en god ny start på noget godt. Engang sidst på året overgår alt drift til Foreningen Peer to Peer.

Vi har mange idéer og planer for fremtiden, og med denne videreudvikling af Sindnet åbner vi for flere nye muligheder, der på sigt kommer alle der benytter siden til gavn.

Hvad er Sindslidendes Netværk / Sindnet.dk
Hvis du er ny her på siden kan vi fortælle, at Sindnet i mange år fungerede  som et fristed for personer med psykiatriske problemstillinger inde på livet. Det kunne være psykiatriske diagnoser, psykiske sårbarheder, at man var under udredning i psykiatrien eller lign. På Sindnet kunne man møde andre i samme situation, fordi det ofte er rart at møde andre der forstår en og de udfordringer man står overfor, uden at blive mødt af en masse fordomme og meninger pga. ting andre har hørt/læst om f.eks. skizofreni eller borderline.

Sindnet var et pioner-projekt inden for peer-to-peer området, idet konceptet blev lanceret længe før begreber som recovery og peer-to-peer støtte opstod. Siden blev i starten også mødt af meget stor modstand og kritik, da man dengang ikke så mulighederne i sociale netværk via Internettet. I dag ser både psykiatrien og alle andre heldigvis på Internettet og online communities med helt andre øjne.

Sindnet er fra omkring juni 2022 blevet en del af Peer-to-Peer Fællesskabet, hvor vi forsøger at følge med tiden og understøtte den nye måde, man bl.a. ser psykiatriske diagnoser på. En diagnose behøver ikke længere være statisk, mange kommer sig helt eller delvist, og man bliver ikke længere parkeret på pension eller uden for arbejdsmarkedet et helt liv. Medicin er ikke længere så invaliderende pga. voldsomme bivirkninger, og heller ikke noget, man skal have livet ud. Der er meget bedre muligheder for recovery-orienteret behandling og støtte, hjælp til uddannelse eller sågar peeruddannelser (hvor man bruger sine erfaringer fra at være “bruger” af psykiatrien) skyder op – og den positive udvikling ønsker vi at støtte op om på Sindnet også.

Hvordan kan det være, Sindnet.dk ændres?
Det er der mange årsager til. En af dem er, at tiderne har ændret sig, så der i dag er mindre fokus på statiske diagnoser og mere accept af, at en diagnose ikke er permanent. Og hvad sker der så, når man føler sig så recovered, som muligt?

Vi vil gerne understøtte denne nyere måde at opfatte sindslidelser på. Da Claus i sin tid startede Sindnet, var diagnoser ofte permanente og Claus udviklede derfor siden så man kunne møde andre psykisk syge med samme diagnose.

Vi har oprettet en masse undergrupper under psykiatri-fællesskabet, så det fortsat er muligt at melde sig ind under forskellige diagnoser og deltage i debat og møde andre i samme båd og på den måde være en støtte for, eller modtage støtte fra, andre både online og IRL ved behov

Viden om recovery, traumers betydning for udvikling af sindslidelser, nye behandlingsmetoder og færre førtidspensioner betyder, at psykisk sårbare i dag lever i en anden virkelighed, end da Sindnet.dk blev startet for 25+ år siden. Den virkelighed ønsker vi at afspejle på Peer2Peer.dk 

Vi åbner også for, at det ikke kun er blandt andre med psykiatriske problemstillinger, man kan finde ligestillet støtte. Vores mange fællesskaber og undergrupper hertil byder på en masse nye muligheder, hvor du kan møde mennesker, der kæmper mod traumer og er ved at komme sig efter livsomvæltende begivenheder.

Et af de nye tiltag er bl.a. fokus på dem, der arbejder med afsæt i deres levede erfaringer, i form af vores Peer sektion, hvor medlemmer kan læse om, hvor og hvordan man tager en peer-uddannelse, hvordan man kommer i gang med at holde foredrag, hvor man kan møde andre peer-uddannede og hvordan man finder et peer-relateret job. Målet er også, at vi på sigt vil kæmpe for en ordentlig aflønning af f.eks. foredragsholdere i stedet for at de skal affinde sig med at holde gratis oplæg.