Fordele som P2P-Klub medlem

Hvem søger vi samarbejde med?

Vi søger foreninger, klubber og andre fællesskaber og brugersammenslutninger målrettet personer der har gennemlevet eller aktuelt oplever svær livskrise eller sygdom.

Hvad kan vi tilbyde jer?

Vi kan tilbyde jer en plads på vores unikke platform, hvilket giver jer mulighed for at nå bredere ud med jeres budskaber og tilbud.

Jeres gruppe kan oprettes som værende åben for alle på Peer2peer.dk, som en lukket gruppe man skal ansøge om medlemskab af eller som en skjult gruppe, hvor det som udgangspunkt kun er jeres medlemmer der har adgang.

Og det hele er med fokus på det vigtigste, nemlig jeres medlemmer, som kan have stor gavn og glæde af de muligheder vores konceptet giver dem. Noget af det, kan I læse mere om herunder.

 

Hvad kan vi tilbyde jeres medlemmer?

Vores platform giver jeres medlemmer mulighed for at kommunikere med hinanden 24/7. Kommunikationen foregår via mail, debat og chat hjemme fra deres hjem i trygge rammer.

Jeres medlemmer kan enten holde sig til jeres interne gruppe eller de kan mingle på kryds og tværs med andre målgrupper og fællesskaber. Vores erfaring er, at en krise / lidelse sjældent kommer alene men går hånd i hånd med andre skavanker og mange kan derfor have gavn af at tale med en der forstår flere forskellige sider af de individuelle problemstillinger.

Det er muligt for jer at få oprettet fællesskabet tilpasset jeres behov. F.eks. kan det være en lukket gruppe kun for jeres medlemmer og med eller uden debatforum, chat osv. Der er desuden muligt at tilføje chat/møder/foredrag via Zoom til jeres gruppe. Derudover kan jeres medlemmer skrive blog, dele fotos, videoer osv.

Hvad koster det?

Kontingentets størelse for at gøe brug af vores platform, er noget vi aftaler indbyrdes. Vi tænker at de første 6 måneder kan være 100% gratis for jer og jeres medlemmer. På den måde har i som bestyrelse mulighed for at afprøve systemet og teste om det er noget jeres medlemmer tager til sig.

Når prøveperioden er ovre, tager vi en snak om hvorvidt I kan se jer selv fortsætte med egen gruppe eller om det har vist sig, ikke at være noget for jer.

Kontingentets størelse er herefter noget vi udregner sammen, baseret på hvor mange medlemmer der benytter siden via jer og hvor meget kapacitet jeres gruppe vurderes til at kræve fremadrettet på serveren. 

Vi går ind for en fair og social afregning. Hvor kontingentets størrelse udregnes ud fra om I er en stor eller lille forsamling af brugere så de der har en lavere omsæting også betaler et lavere kontingent.

Vi hjælper jer gerne med tips til at fundraise og på den måde dække udgifterne herinde.

Peer-to-Peer

GRATIS
VISNING