Fordele som P2P-Klub medlem

Skal I være med som en del af
Peer-to-Peer
Fællesskabet?

Hvem søger vi samarbejde med?

Vi søger foreninger, klubber og andre fællesskaber og brugersammenslutninger målrettet personer, der har gennemlevet eller aktuelt oplever svær livskrise eller sygdom.

Hvad kan vi tilbyde jer?

Der kan være mange årsager til, at man som en mindre forening ikke har integreret chat, grupper m.v. på sin hjemmeside. Én årsag kan være prisen, en anden kan være manglende timer eller erfaring med at bygge en sådan side op. 

Vi kan tilbyde jer en plads på vores unikke platform, hvilket giver jer mulighed for at nå bredere ud med jeres budskaber og tilbud til jeres målgruppe.

Jeres gruppe kan oprettes som værende åben for alle på Peer2peer.dk, som en lukket gruppe man skal ansøge om medlemskab af, eller som en skjult gruppe, hvor det som udgangspunkt kun er jeres medlemmer, der har adgang.

Og det hele er med fokus på det vigtigste, nemlig jeres medlemmer, som kan have stor gavn og glæde af de muligheder vores koncept giver dem. Noget af det kan I læse mere om herunder.

Hvad kan vi tilbyde jeres medlemmer?

Vores platform giver jeres medlemmer mulighed for at kommunikere med hinanden 24/7. Kommunikationen foregår via mail, debat og chat hjemme fra deres hjem i trygge rammer og med mulighed for fuld anonymitet, hvis de ønsker dette.

Jeres medlemmer kan enten holde sig til jeres interne gruppe, eller de kan mingle på kryds og tværs med andre målgrupper og fællesskaber. Vores erfaring er, at en krise/lidelse sjældent kommer alene men går hånd i hånd med andre skavanker, og mange kan derfor have gavn af at tale med nogen, der forstår flere forskellige sider af de individuelle problemstillinger.

Samtidig får jeres medlemmer, afhængig af valgt “pakke”, mulighed for at deltage i hyggegrupper, hvor det ikke handler om alvorlige emner men om interesser, højtider m.v.

Det er muligt for jer at få oprettet fællesskabet tilpasset jeres behov. F.eks. kan det være en lukket gruppe kun for jeres medlemmer og med eller uden debatforum, chat osv. Der er desuden muligt at tilføje chat/møder/foredrag via Zoom til jeres gruppe. Derudover kan jeres medlemmer skrive blog, dele fotos, videoer osv. 

Hvad koster det?

Kontingentets størrelse for at gøre brug af vores platform, er noget vi aftaler indbyrdes. Priser for standard foreningstilmelding og mulige add-ons, kan I lære mere om ved at kontakte os; vi opretter gerne en prøvegruppe og test-medlemskaber hvor I kan afprøve siden og de funktioner der er til rådighed, inden I beslutter jer for, om I ønsker at gøre brug af vores tilbud..

Når prøveperioden er ovre, tager vi en snak om, hvorvidt I kan se jer selv fortsætte med egen gruppe, eller om det har vist sig, ikke at være noget for jer. Ønsker I at fortsætte, afhænger prisen af, om det er tilstrækkeligt med en standard gruppeoprettelse, eller om I ønsker nogle af de tilgængelige tillægsmoduler.

Kontingentets størrelse er herefter noget, vi udregner ud fra, hvilke tillægsmoduler I ønsker jer. 

Vi går ind for en fair og social afregning, hvor kontingentets størrelse og foreningens muligheder via tillægsmoduler kan tilpasses ud fra, om I er en stor eller lille forsamling af brugere – sådan at mindre foreninger med begrænset økonomi og færre medlemmer også betaler et lavere kontingent for brug af serverkapacitet mv. i praksis.

Vi hjælper jer gerne med tips til at fundraise og på den måde dække udgifterne for jeres forening her på siden.