Diverse online fællesskaber

Mød andre der kæmper eller har kæmpet med udsathed

Peer2peer.dk byder på mange forskellige fællesskaber og grupper for personer, som alle har kæmpet med forskellige udfordringer i deres liv. En del af vores fællesskaber henvender sig til socialt udsatte over en bred kam.

I vores Peer-to-Peer fællesskab findes bl.a. grupper for dig, der f.eks. har oplevet hjemløshed, er kommet ud af kriminalitet, er på førtidspension, føler dig ensom, er i sorg eller er i klemme i systemet.

Vi har også grupper, der handler om nogle af de ting, der fører til social udsathed, såsom overgreb, omsorgssvigt, samlivsophør, psykisk sårbarhed, misbrug, sygdom og handicap m.v.

Vi er ikke et behandlingstilbud og tilbyder ingen former for behandling. Vores projekt er rent Peer-to-Peer og hjælp til selvhjælp, hvor vores medlemmer har mulighed for at finde andre at knytte venskaber gennem fælles erfaringer med, eller som man kan støtte sig op ad eller hente inspiration hos i det daglige.

Medlemskab af ovennævnte fællesskaber kræver et mindre kontingent, som går ubeskåret til de forskellige fællesskaber via foreningens arbejde og til f.eks. serverleje, hardware, software, PR m.v.

Peer2Peer.dk drives af sårbare for sårbare og har 25 års erfaring med online fællesskaber for udsatte.

Aktuelle grupper i kategorien