Hvordan støtter jeg?

Hvis du gerne vil støtte driften af hjemmesiden, kan det gøres på flere måder.

Støt via dit medlemskab
Du kan støtte drift og videreudvikling af Peer-to-Peer Fællesskabet via dit personlig medlemskab på hjemmesiden. Ultimo 2022 indføres kontingentbetaling. Vi indfører to muligheder for medlemskab; Et begrænset medlemskab og et ubegrænset medlemskab. Ved at tilvælge et af de to medlemskaber bidrages, via det fastsatte kontingent, til projektets videreførelse. Du kan, indtil da, støtte via et fast bidrag per måned, hvis du har lyst til dette. Det kan du gøre via knapperne nederst, hvor der kan tegnes støtteabonnement gennem sikker betaling hos Stripe. Husk at opsige senere, hvis du fra omkring juni og frem gerne vil nøjes med dit normale medlemskab på siden uden at bidrag med sideløbende støttemedlemskab.

Støt os ved at skaffe sponsorer/sponsorater
Hvis du kender en virksomhed, klub, forening eller en privatperson, som kan have en interesse i, eller et ønske om, at gøre en forskel, må du meget gerne tippe dem om os. Vi vil meget gerne stable bl.a. konkurrencer og give-aways på benene, så det kan komme til glæde for alle, der benytter hjemmesiden. Så vi er meget åbne for eventuelt samarbejde, hvor vi reklamerer for virksomheden mod at de sponsorerer en konkurrence eller give-away her på siden.

Støt ved at henvise andre
Du kan også støtte fællesskabet ved at tippe andre om hjemmesiden. Hver gang en ny melder sig til, kommer der en månedlig kontingentbetaling fra dem, såfremt de senere ønsker at fortsætte som medlem af siden eller hvis de tegner et støttemedlemskab længere nede på denne side. Mange bække små som man siger. Der ud over, vil nye medlemmer også skabe mere aktivitet og derved vil flere deltage aktivt og mere aktivitet vil skabe mere interesse og vi når længere ud og tiltrækker endnu flere medlemmer som alle er med til at støtte fællesskabet. Win + Win gange mange <3

Støt os som frivillig
Du kan også støtte os ved at engagere dig i projektet. Vi går meget ind for peer-to-peer metoden (altså den oprindelige) hvor to ligeværdige med samme udfordring, diagnose, problemstilling eller oplevelser mødes, hvor de kan relatere til hinandens historie og liv. Derfor er vi også altid på udkig efter hjælp til administration af vores fællesskaber/ grupper her på siden. Det vil være ret simple opgaver, hvor du som moderator af et fællesskab skal tage godt imod nye deltagere, lige sætte gang i debatten og selv deltage, som du plejer og ellers ville gøre, hvis du ikke var moderator. Der tilbydes ikke løn, det er 100% frivilligt og du vil være med til at gøre en forskel for en sårbar gruppe, som du også selv er en del af. Med andre ord indgår du i et ligeværdig fællesskab med andre, der på en eller anden måde har det som dig, eller som har været det samme sted som dig, og omvendt. Det vil være din opgave at sørge for at debatterne forløber roligt; det er ok at diskutere, men personangreb, trusler eller direkte chikane har vi ingen tolerance for, så her skal der gribes ind. Kontakt os gerne for at høre mere – eller klik her.

Støt os ved at skaffe en partner
Kender du en klub, forening, et brugernetværk eller andet, som passer ind på siden, kan du også støtte os ved at henvise dem til os, så de kan få deres egen gruppe med chat, forum etc. Det vil være win/win for dem og os og dobbelt op på win/win for medlemmer hos både dem og hos os. Vi tilbyder endda hjælpe til fundraising, så deres medlemmer kan få dækket eventuelle udgifter her på hjemmesiden via et fælles “klubmedlemskab”, hvor deres forening kan søge puljemidler mv. til at dække eventuelle udgifter for abonnementer/kontingent. Klik her og læs mere.

Støt ved at tegne et passivt støttemedlemskab
Sidst (men ikke mindst) har du mulighed for at støtte fællesskabet ved at indbetale et beløb på foreningens konto. Det kan gøres via vores uforpligtende støttemedlemskab af foreningen. Med et støttemedlemskab støtter du automatisk med 20, 50, 100 eller 250 kr. per måned eller via engangsbetalt beløb på 1.000, 2.500, 5.000 eller 10.000 kr. Både medlemmer og personer eller virksomheder uden medlemskab af hjemmesiden kan tegne et passivt støttemedlemskab eller give et bidrag til foreningen. Det er også muligt at blive nævnt via vores liste over personer og organisationer, der støtter foreningen.

Støt foreningen via et passiv støttemedlemskab her under